Εκμεταλλευτείτε το TripAdvisor για την προώθηση της επιχείρησης σας

08 Ιανουαρίου 2023

Προώθηση, Διαφήμιση Ξενοδοχείου και Εστιατορίου στο TripAdvisor

Η σελίδα σας πιθανόν να υπάρχει στο TripAdvisor είτε την έχετε δημιουργήσει εσείς είτε όχι. Όσο η επιχείρηση σας γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής θα υπάρχουν και περισσότερα σχόλια.

Αξιοποιήστε την σελίδα σας στο TripAdvisor

Πάρτε τη διαχείριση της σελίδας σας στα χέρια σας και αξιοποιήστε το TripAdvisor ως ένα πολύ καλό εργαλείο μάρκετινγκ.

Συμπληρώστε και επιβεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην καταχώρισή σας είναι σωστές, ανεβάζετε φωτογραφίες και απαντάτε πάντοτε στα σχόλια, θετικά ή αρνητικά.

Αυτό που θα προσελκύσει σίγουρα τον κόσμο είναι αυτό το κάτι ξεχωριστό που προσφέρει η επιχείρηση σας. Προωθήστε αυτό που σας κάνει ιδιαίτερους και ξεχωριστούς όσο το δυνατόν περισσότερο και οι πελάτες σας θα κάνουν το ίδιο. Χρησιμοποιήστε το στη διαφήμισή σας στο Facebook, ως hashtag και στις αναρτήσεις σας στα social media.

TripAdvisor Reviews

Ενθαρρύνετε τους πελάτες σας να γράψουν κριτικές

Όσο περισσότερες κριτικές εμφανίζονται στην επιχείρηση σας, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να πείσετε με το πλούσιο περιεχόμενό σας τους ταξιδιώτες να κάνουν κράτηση.

Όσο πιο πρόσφατες είναι αυτές οι κριτικές, τόσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα δείχνουν οι πιθανοί πελάτες σας για το φρέσκο και επίκαιρο υλικό σας. Υπάρχουν πολλά εργαλεία μέσω του TripAdvisor που θα σας βοηθήσουν να ενθαρρύνετε τους ταξιδιώτες να γράψουν τις κριτικές τους.

Διαφημίστε την επιχείρηση σας στο TripAdvisor

Οι διαφημίσεις στο TripAdvisor είναι μια νέα λύση μάρκετινγκ διαθέσιμη για την επιχείρηση σας στο TripAdvisor.

Οι διαφημίσεις στο TripAdvisor κατευθύνουν την επισκεψιμότητα στην καταχώρισή σας προωθώντας την επιχείρηση σας σε αποκλειστικές διαφημιζόμενες τοποθετήσεις.

Οι διαφημίσεις στοχεύουν ένα συγκεκριμένο κοινό από πελάτες που ψάχνουν για ένα μέρος για διαμονή ή φαγητό στην περιοχή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή τηλεφωνήστε στο 2810 335608.

Tags: Διαφήμιση TripAdvisor, Προώθηση TripAdvisor, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια,

Ας Δουλέψουμε Μαζί

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσετε