Custom Web Design

06 September 2019

Custom Web Design

Custom ιστοσελίδες ονομάζονται εκείνες που έχουν κατασκευαστεί (σχεδίαση & κώδικας), από το μηδέν, πλήρως προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του πελάτη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια custom ιστοσελίδα είναι μια χειροποίητη ιστοσελίδα.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να κατασκευαστεί μια ιστοσελίδα. Ο πρώτος, ο πιο εύκολος, είναι να χρησιμοποιηθεί κάποιο έτοιμο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (ένα cms τύπου Joomla, Wordpress ή Drupal) και να προσαρμοστεί το σχέδιο πάνω σε αυτό. Ο δεύτερος, που είναι σαφώς δυσκολότερος και πιο χρονοβόρος αλλά εν τέλει μας δίνει και το καλύτερο αποτέλεσμα, είναι να γραφτεί κώδικας από την αρχή.

Οι custom ιστοσελίδες όπως αναφέραμε και αρχικά είναι οι σελίδες τις οποίες o developer υλοποιεί γράφοντας κώδικα από την αρχή με βάση τα όσα ο πελάτης έχει ζητήσει να υλοποιηθούν. Η κατασκευή τους είναι αρκετά πιο χρονοβόρα αλλά σίγουρα και αρκετά πιο ποιοτική. Δεν είναι τυχαίο πως οι πιο σημαντικές ιστοσελίδες στον κόσμο είναι custom made.

Custom Web Design Greece

Πλεονεκτήματα των Custom ιστοσελίδων

Μοναδικό Design

Η σχεδίαση της ιστοσελίδας είναι ξεχωριστή και δεν μοιάζει ούτε θυμίζει κάποια άλλη. Από την άλλη πλευρά όσοι χρησιμοποιούν τα έτοιμα CMS χρησιμοποιούν κατά κανόνα έτοιμα σχέδια (templates) κάνοντας μικρο αλλαγές σε αυτά.

Τα έτοιμα σχέδια (templates) είναι μια κακή λύση εκτός και αν θέλετε η ιστοσελίδα σας να έχει το ίδιο σχέδιο με άλλες ιστοσελίδες (η ακόμα χειρότερα με την ιστοσελίδα του ανταγωνιστή σας).

Usability

Οι ιστοσελίδες με cms βασίζονται σε έτοιμα templates τα οποία, ακόμα και αν αλλάζουν εικαστικά, παραμένουν ίδια όσον αφορά το layout (το σκελετό της σελίδας δηλαδή, το που βρίσκεται τι σε μια σελίδα και το πως είναι οργανωμένη η πληροφορία).

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σε σελίδες που έχουν υψηλές απαιτήσεις από σχεδίαση User Interface (UI) να μη μπορεί να γίνει σωστή σχεδίαση και το Usability να μην είναι σωστό. Στις custom ιστοσελίδες, η σχεδίαση γίνεται από το μηδέν και η σελίδα στήνεται με βάση της αρχές της καλής σχεδίασης User Interface.

Ταχύτητα

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως επειδή οι σελίδες με cms εξυπηρετούν ένα γενικό σκοπό, γι αυτό το λόγω η ροή της εκτέλεσης του κώδικά τους περνάει μέσα από πάρα πολλά αρχεία και ελέγχους που τελικά κάνουν τη σελίδα πάρα πολύ αργή.

Αντιθέτως, στις custom ιστοσελίδες, που είναι προσαρμοσμένες στον εκάστοτε πελάτη, εκτελείται πάντα το κομμάτι του κώδικα που χρειάζεται και τίποτα περιττό.

Ευελιξία

Είναι γεγονός ότι τα cms περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον developer. Εάν κάποιος θέλει να τροποποιήσει πλήρως μια ιστοσελίδα φτιαγμένη με cms θα πρέπει να αφιερώσει πολύ χρόνο στο να μάθει τις αλληλοεξαρτήσεις σε ένα σύστημα που δεν έχει φτιάξει ο ίδιος.

Αυτό κάνει πολλές φορές τους developers που δουλεύουν με cms να λένε στους πελάτες τους ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται μόνο και μόνο επειδή τους είναι χρονικά ασύμφορο. Από την άλλη όταν γράφουμε δικό μας κώδικα σε μια ιστοσελίδα τότε μπορούμε να τη χτίσουμε χωρίς περιορισμούς ακριβώς στα μέτρα του πελάτη.

Δεν υπάρχει δεν γίνεται στις custom ιστοσελίδες. Οποιαδήποτε λεπτομέρεια στην υλοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με μερικές extra γραμμές κώδικα.

Κόστος συντήρησης - επεκτασιμότητα

Μια σελίδα δεν τελειώνει απαραίτητα τη στιγμή που παραδίδεται στον πελάτη. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα στη σελίδα να χρειαστεί να γίνουν διορθώσεις, βελτιώσεις και κυρίως επεκτάσεις. Εδώ, στις σελίδες με cms, κάθε αλλαγή, βελτίωση, επέκταση κοστίζει.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι απλός. Ο δημιουργός της σελίδας με cms ψάχνει να βρει κάτι έτοιμο που να ταιριάζει στον πελάτη, δυστυχώς δεν μπορεί να προβλέψει πιθανές αλλαγές που θα ζητήσει ο πελάτης οπότε όταν του ζητηθεί κάτι διαφορετικό είναι πολύ πιθανό το έτοιμο site που αρχικά είχε διαλέξει να μην κάνει για τη δουλειά πλέον!

Έτσι ξεκινάει μια χρονοβόρα διαδικασία που, εάν ο developer χρειαστεί να μελετήσει και να μάθει το σύστημα απ την αρχή, μπορεί να αποδειχτεί και πολύ ακριβή σε κόστος. Αντιθέτως, οι custom ιστοσελίδες είναι εύκολα επεκτάσιμες ενώ βελτιώσεις και αλλαγές γίνονται πολύ γρήγορα και εύκολα καθώς ο developer γνωρίζει τον κώδικά που έχει γράψει ο ίδιος.

Tags: Custom Web Design, Web Design, Web Development,

Let's Work Together

Get in touch with us to get started