Οι σωστές διαστάσεις εικόνων για τα Social Media

08 Φεβρουαρίου 2024

Οι σωστές διαστάσεις εικόνων για τα Social Media

Εάν διαχειρίζεστε μία ή και περισσότερες σελίδες στα Social Media, τότε ξέρετε πολύ καλά ότι η δημιουργία ενός εικαστικού εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους.

Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια cover photo για τη σελίδα σας στο Facebook, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και το μέγεθος της Φωτογραφίας Προφίλ, ώστε να μην καλύπτει σημαντικά στοιχεία της φωτογραφίας.

Facebook

Συνιστώμενα μεγέθη εικόνων για το Facebook το 2023

 • Facebook profile picture size: 180 x 180
 • Facebook cover photo size: 820 x 462
 • Facebook link image size: 1200 x 630
 • Facebook image post size: 1200 x 630
 • Facebook event image size: 1920 x 1080
 • Facebook video size: 1280 x 720
 • Maximum Facebook video length: 240 minutes
 • Facebook ad size: 1200 x 628
 • Facebook video ad size: 1280 x 720
 • Facebook Story ad size: 1080 x 1920
 • Facebook group cover image size: 1640 x 922
 • Facebook messenger image ad size: 1200 x 628
LinkedIn

Συνιστώμενα μεγέθη εικόνων για το LinkedIn το 2023

Company pages

 • LinkedIn company logo size: 300 x 300
 • LinkedIn cover photo size: 1536 x 768
 • LinkedIn Dynamic Ads size: 100 x 100 (company logo)
 • LinkedIn Sponsored Content image size: 1200 x 627
 • LinkedIn Hero image size: 1128 x 376
 • LinkedIn Business Banner image: 646 x 220

Personal pages

 • LinkedIn profile picture size: 400 x 400
 • LinkedIn background photo size: 1584 x 396
 • LinkedIn post image size: 1200 x 1200 (desktop) 1200 x 628 (mobile)
 • LinkedIn link post size: 1200 x 628
 • LinkedIn video size: 256 x 144 (minimum) to 4096 x 2304 (maximum)
 • Maximum LinkedIn video length: 10 minutes
Pinterest

Συνιστώμενα μεγέθη εικόνων για το Pinterest το 2023

 • Pinterest Profile picture: 165 x 165
 • Pinterest Board Display image: 222 x 150
 • Pinterest Standard Pin size: Vertical images 1000 x 1500
 • Pinterest Video specs: square (1:1) or vertical (2:3, 9:16) Length: Minimum 4 seconds, maximum 15 minutes
 • Pinterest Promoted Video: square (1:1) or widescreen (16:9) Length: Minimum 4 seconds, maximum 15 minutes
 • Pinterest Promoted carousels: 2-5 images per carousel, aspect ratio: 1:1 or 2:3
Instagram

Συνιστώμενα μεγέθη εικόνων για το Instagram το 2023

 • Instagram profile picture size: 110 x 110
 • Instagram photo sizes: 1080 x 1080 (square), 1080 x 566 (landscape), 1080 x 1350 (portrait)
 • Instagram Stories size: 1080 x 1920
 • Minimum Instagram video sizes: 600 x 600 (square), 600 x 315 (landscape), 600 x 750 (portrait), 600 x 700 (Carousel video dimensions)
 • Maximum Instagram video length: 60 seconds
 • Minimum Instagram image ad size: 500 pixels wide
 • Instagram photo thumbnails: 161 x 161
 • Instagram ads size: 1080 x 566 pixels (landscape), 1080 x 1080 pixels (square)
 • Instagram IGTV video size: 1080 x 1920
Twitter

Συνιστώμενα μεγέθη εικόνων για το Twitter το 2023

 • Twitter profile picture size: 400 x 400
 • Twitter header size: 1500 x 500
 • Twitter post image size: 1024 x 512
 • Twitter card image size: 1200 x 628
 • Twitter video size: 720 x 720 (square), 1280 x 720 (landscape), 720 x 1280 (portrait)
 • Maximum Twitter video length: 140 seconds
 • Twitter ad size (image): 800 x 428
 • Twitter ad size (video): 720 x 720 (square), 1280 x 720 (landscape), 720 x 1280 (portrait)
YouTube

Συνιστώμενα μεγέθη εικόνων για το YouTube το 2023

 • YouTube Channel cover picture: 2560 x 1440 pixels (desktop) and 1546 x 423 pixels (smartphones)
 • YouTube Display ads: 300 x 250
 • YouTube Overlay ads: 480 x 60
 • YouTube Companion banner ads: 300 x 250 pixels
 • YouTube Skippable video ads length: 6 – 20 seconds
 • YouTube Non-skippable video ads length: 12 seconds to 3 minutes (30 seconds is recommended)
 • YouTube Bumper video ads length: 6 seconds
 • YouTube Standard video: 1280 x 760 pixels
TikTok

Συνιστώμενα μεγέθη εικόνων για το TikTok το 2023

 • Tik Tok Video length: 1080 x 1920, maximum 15 seconds recommended.
 • Tik Tok Profile photo 200 x 200

Διατάσεις εικόνων για το Tumblr το 2023

Profile image: 128 x 128
Image post: 500 x 750, 1280 x 1920 (maximum)

Διαστάσεις εικόνων για το Snapchat το 2023

Geofilters, ads, and lenses: 1080 x 1920

Tags: Διαστάσεις Εικόνων, Social Media, Social Media Marketing,

Ας Δουλέψουμε Μαζί

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσετε